Preskočiť na obsah
JESEŇZIMALETOJAR
(Sept-Dec)(Január-Marec)(April – Jún)( Júl )
99 EUR

Výška členského závisí od počtu cvičení v konkrétnom semestri.

Úhrada členského Babybalance je jednorazová, na začiatku kurzu.

Ak sa prihlásite počas kurzu, tak sa platí alikvótna čiastka.

Je možnosť využiť jednú náhradnú hodinu, ktorá však nie je garantovaná.

Realizácia úhrady

Úhradu je možné realizovať dvoma spôsobmi

Prevodom na účet V hotovosti lektorke
najneskôr však na 1.cvičeni
Účet: IBAN:

SK40 1100 0000 0029 4916 0624

SWIFT:

 

Poznámka:

 členské, meno dieťaťa, Babybalance

Rezervácia miesta v skupine je platná po úhrade členského !