Preskočiť na obsah

Kategórie

Projekt rešpektuje individuálne potreby detí, preto Balansákov rozdeľujeme do nasledujúcich kategórií:

Mini (3-12 mes.)

 • spôsoby a možnosti manipulácie s dieťatkom, ako sa s dieťatkom hrať tak, aby mu hra pomáhala pri jeho vlastnom rozvoji
 • ako s dieťatkom cvičiť, aby sme mu pomohli posilniť svalový tonus, prípadne naopak ho uvoľniť
 • ako primerane veku rozvíjať jemnú motoriku
 • spôsoby uchopovania predmetov u detí a manipulácia s nimi
 • spoznáte hry podporujúce rozvoj vnímania a senzo-motorického myslenia
 • samozrejme podporíme porozumenie reči a artikuláciu
 • a ukážeme Vám rytmické cvičenia, ktoré výrazne pomáhajú celkovému zdravému rozvoju dieťaťa nie len po psychickej ale aj intelektuálnej a pohybovej stránke

Explorer (13-25 mes.)

 • ukážeme spôsoby a možnosti manipulácie s dieťatkom, ako sa s Dynamické striedanie cvičení, hier a činností, ktoré vyhovujú charakteru detí v tomto období. Deti budú skúmať a objavovať na vlastných nožičkách celý svet.
 • ako pracovať v skupine
 • ako spolupracovať s lektorom
 • ako reagovať na výzvy
 • Cieľom je postupná stabilizácia na individuálnej aj skupinovej báze, ktorá je viditeľná vo výslednej spolupráci a integrácii v rámci skupiny.

JUNIOR (2 – 4 roky)

 • Hlavným cieľom projektu je príprava na vstup do materskej školy tak, aby adaptácia pri tomto významnom a samostatnom kroku do života čo najmenej “bolela”.
 • na zdolávanie prvých pravidiel
 • na cvičenie s vlastným telom s veľkým množstvom pomôcok
 • na malé – veľké choreografie
 • naučíme sa samostatne pracovať
 • budeme pracovať na budovaní tolerantného prístupu a trpezlivosti a i.

Tu pracujeme síce pod dohľadom rodičov, ale už prevažne bez ich priameho zasahovania, v interakcii dieťa – lektor. Juniori sú malí „veľkáči“ – radostné obdobie prvého samostatného konania.