Preskočiť na obsah

Nevyužité hodiny

K dispozícií sú 2 náhradné hodiny. Hodiny je možné využiť počas celého semestra. Nevyužité náhradné hodiny sa neprenášajú do ďalšieho semestra. Týmto beriete na vedomie, že Baby Balance Záhorská Bystrica nemá povinnosť kompenzovať nevyužité náhradné hodiny, z dôvodov, ktoré vznikli na strane klienta alebo ktoré vznikli zásahom vyššej moci!

Ak klient predčasne ukončí kurz, z dôvodov, ktoré vznikli na jeho strane a požaduje vrátenie peňazí, vracia sa 80% z ceny zo zvyšných nezrealizovaných hodín. 

Obuv

Pre deti EXPLORER, JUNIOR sú vhodné cvičky, sandále, papuče, tenisky alebo protišmykové ponožky.  Je dôležité, aby mali deti možnosť vyzuť sa na boso.

Cvičenia Mini

Pri cvičení s dieťatkom sa zapotíte. Počítajte s tým, že budeme pracovať na zemi, v stoji, v ľahu. Príďte v pohodlnom, skôr športovom oblečení.  Máte možnosť prezliecť sa priamo na mieste cvičenia. Pre bábätko nič špeciálne nepotrebujete. Ak chcete, môžete si priniesť vlastnú látkovú plienku, ale na prevádzke ich máme k dispozícii. Dojčiť môžete bábätko aj počas cvičenia.

Nezabudnite priniesť vodu pre vás a ale aj pre detičky 😉


Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Týmto, ako dotknutá osoba vyjadrujem prevádzkovateľovi Andrea Lauková , Chvojnická 16, 841 06, Bratislava -Záhorská Bystrica, IČO: 52690491 DIČ: 1073216738 svoj súhlas so spracúvaním mena, priezviska, adresy trvalého pobytu, emailovej adresy, telefonického kontaktu na nasledovné účely a po nasledovnú dobu:

  1. členstva, a to počas celej doby aktívneho členstva a po ukončení aktívneho členstva, až do odvolania
  2. marketingu, a to počas celej aktívneho členstva a po ukončení aktívneho členstva, až do odvolania

Týmto ako zákonný zástupca dotknutej osoby vyjadrujem svoj súhlas so spracúvaním mena, priezviska, adresy trvalého pobytu dotknutej osoby na nasledovné účely a po nasledovnú dobu:

  1. členstva, a to počas celej doby aktívneho členstva a po ukončení aktívneho členstva, až do odvolania
  2. marketingu, a to počas celej aktívneho členstva a po ukončení aktívneho členstva, až do odvolania

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa andrea.laukova@gmail.com alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

Ako dotknutá osoba a zároveň aj ako zákonný zástupca dotknutej osoby vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 uvedeného zákona.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne a dobrovoľne.